اولین گردهمایی نمایندگان فروش شرکت گلزار اتصال در روز جمعه ۴ اسفند ماه ۱۳۹۶ برگزار گردید. این همایش با حضور پر شور نمایندگان شرکت بازرگانی گلزار اتصال از سراسر کشور همراه بود. هدف از برگزاری این همایش گفتگو در خصوص استراتژی های جدید فروش و بازاریابی محصولات، خدمات شرکت گلزار اتصال و قوانین اخذ نمایندگی بود. در این همایش مدیران عامل محترم مجموعه، جناب آقایان محمد حسین و شهرام گلزار در خصوص برنامه های پیش رو و هدف شرکت به صورت مستقیم با نمایندگان محترم گفتگو کردند.

در خصوص استراتژی های فروش و خدمات جدید شرکت بازرگانی گلزار اتصال به نمایندگان در قبال میزان فروش نیز شرایط و قوانین توسط مدیر فروش شرکت جناب آقای نصر اعلام گردید برخی از خدمات به شرح ذیل می باشد:

در اولین گردهمایی نمایندگان فروش شرکت گلزار اتصال طبق برنامه تدوین شده، بر اساس هر میزان سرمایه گذاری و افزایش فروش از طرف هرکدام از نمایندگان، تعهدات شرکت گلزار به نماینده مربوطه بیشتر شده و شرکت سرمایه گذاری بیشتری در راستای قدرتمند سازی فروشگاه هدف انجام داد.